Posted on

【體路專欄】放鬆肌肉心得分享

【體路專欄】平時做好肌肉放鬆有助預防受傷,運動後cool down伸展有助清除肌肉中堆積嘅乳酸並紓緩肌肉,將心率逐漸平復。

除咗伸展運動,我會用按摩槍、脈衝機、小腿氣壓器、foam roller、按摩球、壓力襪等放鬆肌肉和幫助恢復。平時練習完會用按摩球或foam roller碌碌對腳,也會用按摩槍放鬆肌肉,主要打四頭肌、大腿後肌和小腿,但碌/打得耐隻手會攰,所以也會用到小腿氣壓器同脈衝機按摩,行得多企得耐小腿攰,用小腿氣壓器按摩就最舒服,套好對腳坐定定休息睇吓書,十零廿分鐘就幫到我紓緩雙腳疲勞。

肌肉好疲勞嘅時候會用脈衝機,透過電流引入身體刺激肌肉,除咗紓緩運動疲勞同幫助恢復外,部機仲有鎮痛效果,喺肌肉某啲位置緊同有啲拉扯感覺時都唔錯,佢方便攜帶佔嘅空間小,係我外出集訓必備,好讓我盡快恢復為下一課做準備。

個人小習慣

  • 瞓覺著壓力襪。
  • 冬天跑完長課最鍾意返屋企浸熱水浴,加啲浴鹽落去浸紓緩疲勞,浸完成個人暖笠笠好舒服。
  • 跑完食運動後30分鐘內進行適量補充係重要一環,補充足夠水份之餘,進食含豐富碳水化合物嘅食物讓身體立即補充能量,我會帶定蘋果/香蕉喺背囊方便練完跑即時補充。

文:香港跑手屈旨盈

《體路》東京奧運專頁面世
《體路》繼上屆里約奧運成為本港首間採訪奧運的的網上媒體後,將再次派出採訪隊出發東京現場直擊東京奧運會,為讀者帶來最新奧運港隊消息,《體路》東京專頁已面世,全方位為讀者報導最新港隊戰報、香港奧運之代表專訪,亦有奧運項目介紹,歷史資料等,今個暑假,與你一齊 #撐起港隊! 專頁:https://tokyo2020.sportsroad.hk/

此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「【體路專欄】放鬆肌肉心得分享