Posted on

【SPORTSROAD TV x 跟著小編遊東奧】第二集:東京水上運動中心、有明體操中心、有明網球公園

跟著小編遊東奧,東京奧運,東奧,tokyo2020

【Sportsroad TV】踏入2020年,Sportsroad TV推出全新節目《#跟著小編遊東奧》!嚟到第二集,我哋繼續留喺東京市內,帶大家去台場一帶睇新建嘅游泳館、體操館,同埋網球公園,即刻去片!

如未能收看以下影片,請按此

攝影、剪接:麥景智

資料傳送由爽Wifi提供


國泰航空全力支持體路Road To Tokyo之旅
由2019年10月至2020年7月期間,國泰航空將全力支持體路到訪世界各地,直擊香港運動員「Road To Tokyo」之旅,體路「Road To Tokyo」專頁現已面世,立即Click入呢度,一齊 #撐起港隊。

此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「【SPORTSROAD TV x 跟著小編遊東奧】第二集:東京水上運動中心、有明體操中心、有明網球公園