2022-2024 Executive Committee

2022 -2024 Executive Committee

Ms Chan Lim Chee, Amy BEM, JP
Chairman
Mr. LEE Chung Man, Ron
Vice-Chairman
Mr. CHAU Wai Sheung, Mario
Vice-Chairman
Ms. LEE Ying Shih, Vivian
Hon. Secretary
Mr. LEE Chi Wo, Daniel
Hon. Treasurer
Dr. LEE Lai Shan MBE SBS
Member
Ms. CHIU Wing Yin, Rebecca
Member
Ms. CHAN Tan Lui, Danielle
Member
Mr. CHAN King Yin
Member
Mr. TONG Chun Kit, Jonathan
Member
Mr. TANG Hon Sing, Henry
Member
Mr. CHEUNG Siu Lun
Member
Ms. LEE Ka Man, Carmen
Member