Posted on

【體路專欄】嘆杯咖啡先去跑步

【體路專欄】咖啡因(Caffeine)大概喺人體攝取後60’,血液中咖啡因會到最高點,建議最好喺運動前1至1.5小時將咖啡飲完(Sokmen et al, 2008)。

雖然攝取咖啡因有助提升耐力運動表現,但因為佢有利尿作用,飲太多可能造成身體水分不足或有脫水現象,所以飲嘅份量都好重要,若要增強運動表現,運動前可服用3至6 mg/kg為佳(Goldstein et al, 2010),攝取更多則無法再提升運動表現,以一位65公斤跑手為例,長跑前攝取195至390 mg咖啡因較佳,飲完記得預留足夠時間上廁所!

温馨提示︰每人對於咖啡因嘅反應都唔同,建議先了解自己身體接唔接受到,運動前飲1至2杯咖啡有助提神,但過量會有反效果,記得適可宜止。

文:香港跑手 屈旨盈

此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「【體路專欄】嘆杯咖啡先去跑步